Werkwijze

De beginners werken met de methode Primera Etapa. Dit is een moderne en communicatieve methode, waarin de mondelinge communicatie centraal staat. Je leert Spaans spreken aan de hand van veel beeldmateriaal en gevarieerde opdrachten. Ook leer je het lezen en schrijven van teksten die je tegenkomt bij een verblijf in een Spaanstalig land. We werken naar niveau A1 van het Europees Referentiekader.

De hoofdstukken in het boek zijn opgebouwd rond thema’s als familie of reizen. Dialogen, teksten, voorbeelden en opdrachten geven informatie over het leven in Spanje of een van de Spaanstalige landen in Zuid-Amerika. In de hoofdstukken wordt kort de grammatica uitgelegd die noodzakelijk is om een gesprek te kunnen voeren. Achter in het boek staat een uitgebreid grammaticaal overzicht en kun je woordenlijsten Nederlands-Spaans en Spaans-Nederlands raadplegen.

Primera Etapa

De gevorderden werken met het boek Segunda Etapa. Hierin wordt gewerkt naar niveau A2 van het Europees referentiekader.

segunda-etapa-tekstboek-elena-carbonell

Naast de methode van Primera Etapa gebruiken we aanvullend materiaal en oefeningen. Cultuur en actualiteiten van de Spaanstalige gebieden worden in de lessen verwerkt, zodat deze zo actueel en levensecht mogelijk zijn. Er wordt zoveel mogelijk les gegeven in de doeltaal (het Spaans dus), want, hoe meer je met de taal in aanraking wordt gebracht, hoe beter deze beklijft. Het lesmateriaal wordt steeds op de site geplaatst, zodat de cursisten het materiaal altijd kunnen downloaden. Ook als je niet aanwezig kunt zijn tijdens de les blijf je dus op de hoogte.

Flamenco "intermezzo"
Flamenco “intermezzo” met Huub Hendriks
Tapas gemaakt door de cursisten
Tapas gemaakt door de cursisten

Het leren van de grammatica is heel belangrijk om de taal te kunnen begrijpen. Daarom wordt hier veel aandacht aan besteed. Maar, het doel daarvan is om werkelijk te leren spreken. Dit houdt in dat we veel Spaans praten, oefenen met het vervoegen van werkwoorden, het vormen van zinnen, aan de hand van voorbeelden en plaatjes op het digitale bord, en dit alles in een informele sfeer.